Mgr. Romana KUZMOVÁ

certifikovaný výživový poradca a fitness tréner

člen Aliancie výživových poradcov ČR

info@romanakuzmova.sk

+421 910 470713 

Trenčín

Fit & Cakes s.r.o.

IČO: 51891263

Zápis v OR Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl.č. 36957/R

Nie som platca DPH.

Bankové spojenie: SK29 0200 0000 0040 0108 9957

 

Identifikátor fyzickej osoby: 291023
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 12.12.1988
Kontaktná adresa: Považská 82, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: romanakuzmova@gmail.com